Foto's van onze indrukwekkende tweede reis naar China
(van 6 t/m 20 maart 2009) zijn opgenomen in het reisverslag.